KURUMSAL

1 Şubat 2001 tarihinde 507 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Yasası’nın kendine tanıdığı yetki ile kuruldu.

İstanbul genelinde; [1]

Okul öncesi: 1064 öğrenci sayısı: 38.961

İlköğretim: 1522 öğrenci sayısı: 1.627.982

Ortaöğretim: 688 öğrenci sayısı: 379.654

20 devlet[2] ya da vakıf üniversitesi, 268 üniversiteye hazırlık kursu, 174 yurt, 135 özel hastane, 32 devlet hastanesi, 6 kamu hastanesi, 13 SSK hastanesi, 5 üniversite hastanesi ve 218 sağlık ocağı, 1000’e yakın kamu binası şubelerinde kantin hizmeti verilmektedir. (TOPLAM: 5 145)

İKEO[3], 1 Şubat 2001 tarihinden beri 2000’i Esnaf Sicile kayıtlı olmak üzere 2500 üyeyi kurum çatısı altında toplamıştır.

507 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Yasası’nın 5.maddesi uyarınca “Esnaf ve sanatkarlar siciline kayıtlı esnaf ve sanatkarlar çalışma bölgesi içindeki ilgili odaya kayıt olmak zorundadırlar. Kayıt zorunluluğunu bir ay içinde yerine getirmeyenler, sicile kayıt tarihinden geçerli olmak üzere doğrudan doğruya kaydedilirler.”

Yukarıda istatistiksel olarak sınıflandırılan kantin işletmeleri 2001-2002 eğitim-öğretim yılı başlangıç olmak kaydı ile dönem sonuna kadar İKEO’ya ve Esnaf Sicile kayıtları yapılacaktır.

2500’i Esnaf Sicile kayıtlı İKEO üyesi kantin işletmecisinin %60’ının yanında 15-18 yaş grubunda çalışanların sayısı 3500 civarındadır. Bu sayı Esnaf ve Sicile ve İKEO’ya kantin işletmelerinde daha fazladır.

1 Şubat 2001 tarihinde kurulan ve kurumsal kimliğini tamamlama aşamasında olan İKEO’nun organizasyon şeması aşağıda olduğu gibidir.

BAŞKAN

YÖNETİM KURULU

GENEL SEKRETER

BÖLGE TEMSİLCİLERİ

DENETİM KURULU

MESLEKİ EĞİTİM DANIŞMANLIK BİRİMİ

İDARİ SEKRETERLİK

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

İŞYERİ DENETLEME VE DANIŞMANLIK BİRİMİ

BASIN YAYIN HALKLA İLİŞKİLER BİRİMİ

BAŞKAN:

Genel Kurul tarafından seçilen Başkan, odanın hukuki temsilcisidir.

Esnaf ve Sanatkarlar Yasası’nın 22.maddesinde belirtilen yönetim kurulunun yetki ve görevleri doğrultusunda çalışır.

YÖNETİM KURULU:

Genel Kurul tarafından seçilen yönetim kurulu üyeleri 507 Sayılı Esnaf ve sanatkarlar Yasası’nın 22.maddesi uyarınca çalışır.

Her ayın ilk Çarşamba günü resmi olarak toplanan yönetim kurulu, genel sekreter tarafından belirlenen gündem maddelerini görüşüp onaylar.

GENEL SEKRETERLİK:

507 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Yasası’nın 25.maddesinde görev ve yetkileri belirtilmiştir. Genel sekreter, yönetim kurulu üyelerine oda ile ilgili çalışmaları aylık olarak rapor etme ve bilgilendirme ile de yükümlüdür.

DENETİM KURULU:

507 Sayılı Esnaf ve sanatkarlar Yasası uyarınca kurulan İKEO denetim kurulu, genel kurul tarafından belirlenen 3 kişiden meydana gelir.

26. madde uyarınca çalışmalarına devam eden denetim kurulu, çalışmalarından yönetim kurulunu haberdar eder.

İDARİ SEKRETRLİK:

Oda ile ilgili ön muhasebenin tutulması, resmi kurumlar ile olan yazışmaların düzenlenmesi ve takip edilmesi ile yükümlüdür.

MESLEKİ EĞİTİM DANIŞMANLIK BİRİMİ:

507 Sayılı Esnaf ve sanatkarlar Yasası ve 3308 Sayılı Çıraklık Eğitim Mevzuatı’nın 8.maddesi uyarınca kurulan Mesleki Eğitim Danışmanlık Birimi:

a. 3308 Sayılı Çıraklık Eğitim Mevzuatı uyarınca ders programı ve ders kitaplarını hazırlama ve hazırlatma

b. Kantin işletmecilerine mesleki kurslar (TESK ustalık belgesi) ve hizmet içi eğitim kursları düzenlemek

c. Önemli gün ve haftalar ile ilgili etkinliklerin düzenlenmesi

d. TSE ile ortak çalışma içine girerek kantin standardının hazırlanması

e. Kantin işletmecilerine yönelik yönetmeliklerin hazırlanması

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

507 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Yasası gereği hizmet veren ve 3308 Sayılı Çıraklık Eğitim Mevzuatına girmek için çalışmalar yapan İKEO’nun ve kantin işletmecilerinin hukuksal sorunlarının resmi kurumlar ile olan yazışmalarını yapmak, gerekli davaları açmak ve takip etmek

Kantin işletmeciliği görevini yürüten ve 507 Sayılı Esnaf ve sanatkarlar Yasası’nın 5.maddesi uyarınca ilk 1 ay içinde bağlı olduğu odaya kayıt olma zorunluluğu olan işletmecilerin kayıt altına alınması için gerekli hukuki işlemleri yürütmek

İKEO yönetim kurulu tarafından alınan ve İstanbul İl Milli Eğitim, İl Valilik ve Üst Birlik tarafından onaylanan uygulamalara uymayan kantin işletmecilerine 507 sayılı yasa uyarınca uygulanacak cezai yaptırımları tebliğ ve takip etmek

BÖLGE TEMSİLCİLERİ:

Kurumsallaşma sürecini bitirmek üzere olan İKEO, İstanbul ve çevresinde hizmet veren 5249’a yakın kantin işletmecisini kayıt ve denetim altına almak, sorunların tez elden çözümünü sağlamak amacı ile 32 ilçeye 2’şer adet bölge temsilcisi görevlendirmiştir.

İŞYERİ DENETLEME VE DANIŞMANLIK BİRİMİ:

Yönetim kurulu kararı ile kurulan Yönetim Kurulu Başkanı ve 3 genel kurul üyesinden oluşan bu birim kantin işletmelerini bir standarda kavuşturmak için gerekli denetimleri yapma görevine sahiptir.

BASIN-YAYIN HALKLA İLİŞKİLER BİRİMİ:

İKEO’nun İstanbul ve Türkiye genelinde tanınması ve tanımlanması için gerekli basın-yayın hizmetini sağlamak

Yönetim Kurulu Başkanının resmi/gayrı resmi makamlarda yapacağı konuşmalar ile basın açıklamalarını düzenlemek

Kantin işletmecilerinin birbirleri ile olan network ağının kurulmasında öncülük etmek

Yönetim Kurulu Başkanı ve bölge temsilcilerinin kantin işletmecileri ile koordineli çalışmalarını sağlamak

MESLEKİ EĞİTİM DANIŞMANLIK BİRİMİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR

3308 Sayılı Çıraklık Eğitim Mevzuatına girmeye hazırlanan İKEO Mesleki Eğitim Danışmanlık Birimi “KANTİN İŞLETMECİSNİN EL KİTABI” adlı çalışmayı hazırlamıştır. (EK-1)

İstanbul ve genelinde hizmet veren kantin işletmecilerinin sosyo-ekonomik yönden profillerinin çıkartılması amacı ile 3500 işletmeciye 25 soruluk bir anket programı uygulanmıştır. SPS metodu ile değerlendirmeye tabii tutulacak olan bu anket çalışması (EK-2) sonucu kantin işletmecilerinin sosyo-ekonomik yönden profilleri ortaya çıkartılmış olacaktır.

2003 Nisan ayı itibarı ile uluslar arası düzeyde katılımın olacağı “I.ULUSLAR ARASI KANTİN İŞLETMECİLĞİ SEMPOSYUMU” düzenlenmektedir. 3 gün sürecek olan sempozyumda işletme, iktisat, gıda endüstrisi konusunda bildiriler sunulacaktır.

TSE ile birlikte kantin işletmecilerine ait standardı hazırlamak için çalışmalar başlatılmıştır. (EK-3) Kantin işletmeciliğine yakın işletmelerin standardı göz önünde tutularak yapılan çalışma Kasım ayı itibarı ile TSE Genel Müdürlüğüne sunulacaktır.
—————————————————————————-
[1] MEB, MİLLİ EĞİTİM SAYISAL VERİLER 2001-2002, Ankara 2002, s.33

[2] İstanbul Sağlık Müdürlüğü 2002 verilerinden alınmıştır.

[3] İstanbul Kantinciler Esnaf Odası